top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE COOKIES

SASTRERIA - SABATERIA SPORT, al web www.sastreriasport.com, utilitza cookies pròpies o d'empreses col·laboradores amb l'objectiu de millorar i optimitzar l'experiència d'usuari. Perquè siguin recollides cal el seu consentiment.

 

Què són les galetes?

Les galetes o galetes són un tipus de fitxer que es descarrega a l'equip d'un usuari/client de la web per tal de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la instal·lació.

SASTRERIA - SABATERIA SPORT utilitza cookies principalment per a les qüestions següents:

• Assegurar el funcionament correcte del lloc web de www.sastreriasport.com

• Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l'usuari, com ara l'idioma.

• Recollir informació estadística, per tal de millorar l'experiència al lloc web.

La utilització de les cookies per part de SASTRERIA - SABATERIA SPORT es deu al propòsit d'intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l'experiència cada cop que s'utilitzen els serveis web.

 

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris:

Les cookies utilitzades per SASTRERIA - SABATERIA SPORT són les següents:

Galetes tècniques o estrictament necessàries, galetes de preferències, galetes d'estadístiques.

El seu consentiment s'aplica als dominis següents: www.sastreriasport.com

 

Configuració de les cookies

D'acord amb la normativa vigent, SASTRERIA - SABATERIA SPORT sol·licita el vostre permís per realitzar la gestió de cookies.

Us recordem que podeu deshabilitar o personalitzar l'ús de cookies quan ho considereu oportú.

Atès que el procediment pot diferir a cada navegador web, us proporcionem la relació dels principals navegadors web del mercat:

• Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 

• Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=ca_ES 

• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca 

• Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los- sitios-we 

Revisió de la política de cookies

SASTRERIA - SABATERIA SPORT té previst fer una revisió de la Política de cookies amb caràcter anual; no obstant això, si hi ha algun altre factor que requereixi la revisió, es realitzarà amb més periodicitat.

 

Identitat del responsable:

• Josep Pubill

• Av. Carlemany, 26 Escaldes-Engordany | Andorra

sastreriesport@andorra.ad

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SASTRERIA - SABATERIA SPORT es compromet a protegir la vostra privadesa ia desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l'experiència més segura a la pàgina web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la pàgina web www.sastreriasport.com i regula la recollida i ús de dades.

Acceptant les polítiques de privadesa, consenteix a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

Us informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractada per Sastrería Sport en qualitat de responsable del tractament. SC COMUNICACIÓ és el titular d'aquest lloc web, societat domiciliada al Carrer Francesc Escudé, nº2 AD600.

 

SASTRERIA - SABATERIA SPORT podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que consenti part o totalitat:

- informació estadística→ es recollirà informació estadística per millorar l'experiència de l'usuari al lloc web.

- preferències de l'usuari → es recollirà temporalment la informació referent a les preferències de l'usuari al lloc web.

- identitat de l'usuari→ es recolliran les dades referents a la identitat de l'usuari quan s'hagi subscrit al lloc web per enviar-li notificacions i actualitzacions de la pàgina web.

 

Quant de temps es conservaran les meves dades?

SASTRERIA - SABATERIA SPORT conservarà les vostres dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites anteriorment. En cas que hi hagi una legislació que obligui SASTRERIA - SABATERIA SPORT a conservar les seves dades personals, SASTRERIA - SABATERIA SPORT conservarà les seves dades personals durant aquest període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

 

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament que hagin de processar les dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, la qual cosa realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi SASTRERIA - SABATERIA SPORT.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s'hi defineixin.

Passarem les dades a països fora d'Andorra?

Les dades recollides no seran enviades a països fora d'Andorra.

 

De quins drets disposa?

En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, SASTRERIA - SABATERIA SPORT us informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les vostres dades personals, reconegudes en la normativa esmentada. Per tal d'exercir-los vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic sastreriasport@andorra.ad, on haurà d'adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d'identitat que SASTRERIA - SABATERIA SPORT pugui comprovar la seva identitat (els dades aquí adjuntades només es tractaran per a la finalitat exclusiva de tramitar els seus exercicis de drets i s'eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat).

Davant de qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no heu obtingut satisfacció en el vostre exercici, podeu presentar reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També podeu obtenir més informació sobre els drets que us assisteixen dirigint-vos a aquests organismes.

 

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits SASTRERIA - SABATERIA SPORT deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius imperiosos legítims, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

SASTRERIA - SABATERIA SPORT us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 

Possibles canvis en la política de privadesa?

Aquesta política de privadesa està subjecta a canvis eventuals d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En qualsevol cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa us serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

 

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la pàgina web www.sastreriasport.com, d'ara endavant "la WEB", de la qual és titular i propietàriaSC COMUNICACIÓ, societat domiciliada al Carrer Francesc Escudé, nº2 AD600. L'accés a la WEB és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

A través de la WEB es facilita informació general sobre els nostres serveis.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

SC COMUNICACIÓ no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de lús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda a la WEB és la vigent a la data de la darrera actualització, i SC COMUNICACIÓ no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la presentació i la configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L´ús d´aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l´usuari.

Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, SC COMUNICACIÓ no es responsabilitza del contingut de tercers a què es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

 

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes que es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-vos l'accés als continguts, productes o serveis que puguin ser del vostre interès i que SC COMUNICACIÓ no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre SC COMUNICACIÓ i els titulars dels portals enllaçats. SC COMUNICACIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la WEB.

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es fa únicament i exclusiva entre l'usuari i els tercers.

L'usuari accepta que SC COMUNICACIÓ no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats a través del WEB.

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, avisos o advertiments legals que els portals de tercers puguin establir per utilitzar-los.

 

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari serà responsable del compliment de les lleis i els reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es faci dels productes i aplicacions. Això no obstant, es prohibeix l'ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes daltres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb fins de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació didentitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) . ) o qualsevol altre tipus dactivitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de la WEB. Davant de qualsevol problema que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l'administració i el desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d'ara endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa els usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a SASTRERIA - SABATERIA SPORT serà tractada amb les finalitats i condicions definides al Registre d'Activitats de Tractament.

El responsable del fitxer és SASTRERIA - SABATERIA SPORT en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a Av. Carlemany, 26 Escaldes-Engordany | Andorra.

Les dades recollides aquí es tractaran per a les finalitats d'assegurar el funcionament correcte del lloc web de SASTRERIA - SABATERIA SPORT: estadística, amb lobjectiu de millorar lexperiència en el lloc web.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, SASTRERIA - SABATERIA SPORT us informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en la normativa esmentada.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de SC COMUNICACIÓ, o si escau, de tercers que li han cedit els drets d'ús corresponents, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual . No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de SC COMUNICACIÓ.

L'accés per part de l'usuari als continguts i serveis de la WEB no implica cap dret quant a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de SC COMUNICACIÓ o del tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit lús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

 

COMPROMISOS 

SASTRERIA - SABATERIA SPORT es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB WEB com a conseqüència de l'esmentat en aquest apartat, SASTRERIA - SABATERIA SPORT es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats.

 

ACCEPTACIÓ

L'ús de la WEB implica l'acceptació expressa i plena d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal a la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada cop que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana ia la competència dels tribunals.

bottom of page